Tuesday, December 17, 2013

Apat

Apat
Na taong tayong
Nakabuklod,
Aking kabiyak.

Saya,
Lungkot at pighati;
Ikaw lamang
Ang kasama.

Hindi
Susuko, o iiwan
Mananatili sa
Iyong tabi.

Pagibig
Ay hindi tanikala.
Dakila, nagpapalaya
Sa iyong piling.

Mahal
Ang umibig ay
Lumaban; di puros
Kasiyahan

Sagana
Man o sa kagipitan
Walang aasahan kundi
Isa't isa.

Umasa
Na hindi magbabago,
magiging tapat tayong
Dalawa

Nandiyan
Sa iyong tabi sakaling
kailangan ng
Sandalan.

Aasahan
Ika'y gayon din
Maging sa ating huling
Hantungan.