Friday, January 17, 2014

11th cor 28th

Huwag mo akong
Pagtawanan
O baliwalain

Ang bawat luha na
Pumatak, dumaloy
Ay lilipas din

Ngunit sa bawat
Panahon na iyong
Sasawayin,

May takot na
Namuo, lumago
Sa puso, sa isip.

Aking naaalala
Nakasulat, nakaukit
Nakubli sa ilalim;

Nahihirapan
Takot na lumaban
Baka iyong lisanin.

Kung umiiyak
Pagkat akoy nasaktan
Iyong intindihin

Lahat ay magagawa
Magpapaalila; manatili
Sa iyong piling

Humihingi ng tawad
Sa kamalian,
Paumanhin

Nagpapasalamat
Sa panahong inukol
Sa pakikinig.

Mahal kita higit sa
Sarili, sa buwan
At mga bituin.

No comments:

Post a Comment